Statens revisionsverk överlämnade sin årsberättelse 2019 till riksdagen

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari och förändringsdirektör Marko Männikkö överräckte Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagens vice talman. I årsberättelsen redogör revisionsverket för de väsentligaste observationerna av skötseln av statsfinanserna och förvaltningen.

Statens revisionsverk publicerade sin årsberättelse torsdagen den 12 september. Redan på förmiddagen överräckte generaldirektör Tytti Yli-Viikari och förändringsdirektör Marko Männikkö årsberättelsen till riksdagens vice talman Tuula Haatainen.

I årsberättelsen lägger revisionsverket fram de viktigaste observationerna av skötseln av statsfinanserna och statsförvaltningen under det senaste året. Enligt generaldirektör Yli-Viikari ska statens tillgångar förvaltas på ett systematiskt sätt. Långsiktighet är en viktig aspekt i statsförvaltningens verksamhet.

Andra teman i årsberättelsen är statens verksamhet som främjare av hållbara lösningar, statens riskhanteringspolitik och digitalisering av förvaltningens tjänster.

kategorier