Vi har publicerat vanliga frågor

Vad kan VTV granska? Hur många revisioner genomför VTV årligen? Är VTV:s rekommendationer förpliktande? Om vad kan man klaga till VTV?

Vad vill du veta om revisionsverket? Vi har lagt ut ett nytt avsnitt, Vanliga frågor, på vår webbplats. Där hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs till oss.

Om någon väsentlig fråga inte är med kan du tipsa oss, så lägger vi till den. Du kan ge respons om avsnittet Vanliga frågor  och VTV.fi-tjänsten samt VTV:s verksamhet överlag via responsblanketten.

Läs vanliga frågor

kategorier