Anna-Liisa Pasanen

Anna-Liisa Pasanen leder effektområdet Välmående och tryggt samhälle.  Hon började arbeta på revisionsverket 2016 som effektivitetsrevisionschef. Pasanen är filosofie doktor och har tidigare bl.a. lett ett verksamhetsområde och kompetenscentrum på Arbetshälsoinstitutet, arbetat som professor vid Kuopio universitet och haft forskartjänster på Finlands Akademi.