Marko Männikkö

Marko Männikkö är förändringsdirektör vid revisionsverket. Han var tidigare överdirektör vid revisionsverkets enhet för effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken. Innan Männikkö började på revisionsverket arbetade han som CGR-revisor och med revisionsuppdrag vid Europeiska revisionsrätten i Luxemburg.