Matti Okko

Matti Okko är direktör för enheten för övervakning och tillsyn. Han har tidigare arbetat på revisionsverket som direktör och som granskningschef inom området finanspolitik, i vilken roll han började 2016. Okko är ekonomie magister och har tidigare arbetat på Statistikcentralen som statistikchef och i uppgifter med nationalräkenskaperna och statistiken över de offentliga finanserna.