Matti Okko

Matti Okko leder effektområdet Hållbar offentlig ekonomi. Okko är ekonomie magister och började arbeta på revisionsverket 2016 som granskningschef inom området finanspolitik. Innan dess var han statistikchef på Statistikcentralen samt arbetade med nationalräkenskaperna och statistiken över de offentliga finanserna.