Sari Lakka

Ledande redovisningsrevisor

Revision

Ansvarsområde: Skatteförvaltningen