Beredningen och ledningen av produktivitetsprogrammet

Revisionen visade, att när produktivitetsprogrammet tog sin början år 2003 föreföll en förbättring av produktiviteten att genuint ha varit programmets primära målsättning, men allt sedan regeringens rambeslut från år 2005 verkar den primära målsättningen ha blivit att minska på statens personal. Syftet med revisionen var att klargöra förutsättningarna för effekter av produktivitetsprogrammet och att skapa en grund för en senare revision av produktivitetsprogrammets verkningar. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier