Bilbeskattningen

Den administrativa effektiviteten i beskattningen av begagnade bilar är dålig, i synnerhet om den jämförs med den administrativt synnerligen effektivt verkställda beskattningen av nya bilar. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier