Forststyrelsen

På basis av revisionen är Forststyrelsen en funktionellt ändamålsenlig och ändamålsenligt styrd helhet, där branschen naturtjänster fungerar resultatrikt. Föremål för revisionen var koncernen Forststyrelsen och skötseln av de för denna uppställda uppgifterna, samt resultat- och ägarstyrningen av Forststyrelsen. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier