En högskolas deltagande i överföring av teknologi överföring av högskolans forskningsresultat och innovationer till att utnyttjas av företag

kategorier