Integration inom social- och hälsovården

Huvudfrågan vid revisionen var om social- och hälsovården främjar integration av invandrare. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier