Isklasserna och farledsavgifterna

Revisionens målsättning var att utreda hur bra Sjöfartsverket kunde och kan utreda de existerande oklarheterna i farledsavgifterna, på vilket sätt utredningsarbetet var organiserat inom Sjöfartsverket och om utredningsförfarandet var tillräckligt effektivt. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier