Kommunernas statsandelar för kostnader för grundläggande utkomststöd

Revisorer: Pekka Ihalainen, Antti Hieta, Jari Siirola, Kaj von Hertzen

Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier