Övervakningen av partistödet

Partistödet har beviljats riktigt och de partier som mottagit partistöd har använt det i enlighet med användningsvillkoren. Enligt revisionsverkets förmenande är det inte motiverat att upprätthålla ett särskilt statsbidragssystem för partistödet. Revisionsverket har utfört en revision som hänförde sig till hur partistödet beviljats, lagenligheten för dess användning och övervakningens funktionsduglighet. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier