Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens område

Föremål för den parallella revisionen var resultaten av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/ miljöns områden. I den av revisionsverken i EU utförda parallella revisionen deltog 15 medlemsstater och dessutom 2 medlemsstater som observatörer. Den revision som berörde Finland, och som denna revisionsberättelse behandlar, avgränsades till sysselsättningens område. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier