Statens skuldhantering

Statens skuldhantering på senare år har utvecklats avsevärt i positiv riktning. Vid revisionen granskades om den valda strategin för statens skuldhantering och den utgående från den härledda modellen för förverkligande av skuldhantering fungerar på avsett sätt. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier