Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Experimentet har haft endast liten effekt på landskapets utveckling. Målsättningen att utöka landskapets roll i utvecklandet av regionen har inte heller förverkligats helt. Målsättningen för revisionen var att klargöra hur förvaltningsexperimentet i Kajanaland har genomförts och vilken effekt utvecklingspengarna för Kajanaland har haft på utvecklingen i landskapet Kajanaland.

kategorier