Val- och partifinansiering som har getts av de bolag där staten utövar bestämmanderätten och av de statliga affärsverken 2006 - 2009 och ägarstyrningen

Vid revisionen var syftet att klargöra hur omfattande och vanligt förekommande sådant ekonomiskt stöd är, som mot eller utan vederlag har beviljats av de bolag där staten utövar bestämmanderätten och av de statliga affärsverken, och som har getts till partier, partiers intressesammanslutningar, kandidater eller kanditers stödföreningar. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier