OECD:n arvio VTV:n finanssipolitiikan valvonnasta on valmistunut

OECD:n mukaan VTV:n finanssipolitiikan valvonnalla on ollut positiivinen vaikutus Suomen finanssipolitiikan puitteisiin.

OECD:n toteuttama arviointi Valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonnan toiminnosta on valmistunut. Arviointi toteutettiin vuosien 2020–2021 aikana. OECD:n arviointiryhmässä oli mukana OECD:n asiantuntijoiden lisäksi kansainväliset vertaisarvioijat Irlannista, Itävallasta ja Yhdysvalloista sekä professori Niku Määttänen Helsingin yliopistosta. Osana arviointia arviointiryhmä haastatteli laajasti finanssipolitiikan valvonnan keskeisiä sidosryhmiä.

OECD:n arvion mukaan VTV ja sen finanssipolitiikan valvonnan toiminto ovat lisänneet finanssipolitiikan läpinäkyvyyttä Suomessa. Sidosryhmät pitävät finanssipolitiikan valvontaa luotettavana, itsenäisenä ja puolueettomana instituutiona. OECD:n teknisessä arviossa läpikäydyt finanssipolitiikan valvonnan käyttämät menetelmät todettiin asianmukaisiksi.

Arviossa ehdotetaan, että jatkossa finanssipolitiikan valvonnan tulisi kehittää toiminnon näkyvyyttä ja itsenäisyyttä sekä VTV:n sisällä että ulospäin sidosryhmille. Finanssipolitiikan valvonnan tulisi myös syventää analyyttisen työnsä sisältöä mutta keskittyä samalla riittävästi lakisääteisiin tehtäviinsä. OECD myös esittää, että finanssipolitiikan valvonta ja finanssipolitiikan tarkastustoiminta VTV:llä kannattaisi yhdistää organisatorisesti, koska niiden aihealueet ovat hyvin lähellä toisiaan.

”Arvostamme OECD:n perusteellista työtä ja arvioon sisältyviä hyödyllisiä suosituksia. Toimintamme systemaattinen läpikäynti tässä arviossa antaa meille hyvän pohjan kehittää toimintaamme jatkossa”, finanssipolitiikan valvonnasta vastaava johtaja Matti Okko toteaa.

OECD:n arvio (pdf, englanniksi)

 

Kategoriat