Avoimuusrekisterin ensimmäinen neuvottelukunta aloitti toimintansa

Neuvottelukunta valitsi puheenjohtajakseen Tuomo Yli-Huttulan.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on nimittänyt vuonna 2024 käyttöön otettavalle avoimuusrekisterille ensimmäisen kolmivuotisen neuvottelukunnan. Neuvottelukunta valitsi kokouksessaan 10.5.2023 puheenjohtajakseen Tuomo Yli-Huttulan.

”Avoimuusrekisterin ensimmäisinä vuosina pidän tärkeimpänä, että vaikuttamistyötä tekevät tahot ymmärtävät rekisterin merkityksen ja saavat tarvitsemansa opastuksen ja neuvoja sen käyttöön. Avoimuusrekisteristä on varmasti hyötyä kaikille vaikuttajajärjestöille ja yrityksille, sillä se arkipäiväistää vaikuttamistyötä eli lobbausta”, Yli-Huttula sanoo.

Avoimuusrekisterin neuvottelukunta edustaa laajasti rekisterin eri käyttäjiä ja siihen kuuluu ilmoitusvelvollisten edustajia, tutkijoita ja viranomaisia. Neuvottelukunta seuraa avoimuusrekisterin toimintaa, tekee aloitteita sen kehittämiseksi, toimii virallisena yhteistyöelimenä sidosryhmille sekä laatii ja ylläpitää hyvää edunvalvontaa koskevia suosituksia.

Avoimuusrekisterin neuvottelukuntaan kaudelle 2023–2026 kuuluu 33 jäsentä:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja, Edunvalvontafoorumi (neuvottelukunnan puheenjohtaja)

Emilia Korkea-aho, Professor of European Law and Legislative Studies, University of Eastern Finland (neuvottelukunnan 1. varapuheenjohtaja)

Sami Demirbas, demokratia- ja julkisoikeusosaston erityisasiantuntija, oikeusministeriö (neuvottelukunnan 2. varapuheenjohtaja)

Toni Ahva, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, Suomen Olympiakomitea ry

Jonna Carlson, valvontapäällikkö, Valtiontalouden tarkastusvirasto

Sonja Finér, toiminnanjohtaja, Finnwatch ry

Jarno Forssell, toimitusjohtaja, Pro Com – Viestinnän ammattilaiset ry

Marika Hakkarainen, Head of Finnish Stakeholder Relations & Corporate Affairs, Stora Enso Oyj

Eevi Heikkinen, Head of Public Affairs, Kreab Oy

Niko Jakobsson, pääsihteeri, Suomen Asianajajaliitto

Pauliina Kaaresvirta-Huhta, vaikuttajaviestinnän asiantuntija, Rakennusteollisuus ry

Ilari Kallio, johtava asiantuntija, Kaupan liitto ry

Jussi Kekkonen, senior partner, Miltton

Ulla Kiuru, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry

Jyrki Konola, johtaja, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry

Johanna Korpi, lainsäädäntöjohtaja, ympäristöministeriö

Leena Kristeri, johtava juristi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Juuso Luomala, talous- ja hallintojohtaja, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Karol Mattila, yhteiskuntasuhdejohtaja, Nokia Oyj

Rosa Meriläinen, pääsihteeri, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Timo Moilanen, finanssineuvos, valtionhallinnon kehittämisosasto, valtiovarainministeriö

Vesa Muttilainen, tutkimusjohtaja, Poliisiammattikorkeakoulu

Ilmari Nalbantoglu, vaikuttamistyön johtaja, Fingo

Salla Nazarenko, kansainvälisten asioiden asiantuntija, Suomen journalistiliitto ry

Heidi Nummela, henkilöstö- ja hallintojohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Nygård, talous- ja hallintojohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö

Janne Pelkonen, yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö, Työeläkevakuuttajat TELA ry

Ilkka Penttinen Fouto, hallituksen puheenjohtaja, Transparency International Suomi ry

Pertti Rauhio, hallintojohtaja, eduskunnan kanslia

Tommi Toivola, johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto ry

Tiina Toivonen, lainsäädäntöasioiden päällikkö, Suomen yrittäjät ry

Jose Valanta, yhteysjohtaja, Suomen kuntaliitto ry

Juho Vesa, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Neuvottelukunnan sihteerinä toimii ylitarkastaja Ines Gullichsen Valtiontalouden tarkastusvirastosta.

Eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistoiminnasta ja sen neuvonnasta on ilmoitettava vuodesta 2024 lähtien avoimuusrekisteriin. VTV toimii avoimuusrekisterin rekisterinpitäjänä ja valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.

 

Lisätietoja

 

Tuomo Yli-Huttula
Puh. 040 652 9118
tuomo.yli-huttula@finanssiala.fi

 

Jonna Carlson, valvontapäällikkö
Puh. 050 574 0192
jonna.carlson@vtv.fi

Kategoriat