Eduskunta pidätti pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin virasta tutkinnan ajaksi, sijaisena toimii johtaja Matti Okko

Tarkastusviraston toiminnasta tehdään parhaillaan selvityksiä sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtaja Tytti Yli-Viikari on eduskunnan kansliatoimikunnan päätöksestä pidätetty viralta keskusrikospoliisin käynnissä olevan esitutkinnan ajaksi. Tarkastusviraston pääjohtajan sijaisena toimii johtaja Matti Okko.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on omana ratkaisunaan päättänyt pidättää johtaja Mikko Koirasen virantoimituksesta mahdollisen rikossyytteen ja sen edellyttämän esitutkinnan ajaksi.

Tarkastusviraston toiminnasta tehdään parhaillaan selvityksiä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tarkastusvaliokunta selvittää tarkastusviraston sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa tarkastusviraston taloudenhoidossa. Eduskunnan tilintarkastajat ovat käynnistäneet ylimmän johdon edustus-, matka- ja hankintakuluista erityistilintarkastuksen, jonka on määrä valmistua huhtikuun loppuun mennessä. Lisäksi tarkastusvirastossa arvioidaan kustannustehokkuutta eri toiminnoissa sekä kokemuksia organisaatiomallista.

”Julkinen ja avoin keskustelu on tärkeää. On selvää, että toimintatavat on arvioitava huolella ja toimintaa parannettava”, Okko sanoo.

Tarkastusvirastossa tehtiin laaja organisaatio- ja strategiauudistus vuonna 2019. Uudistuksella haluttiin parantaa tarkastusten ajoitusta, jotta päätöksentekijät saisivat tietoa silloin, kun sitä tarvitsevat. Lisäksi tavoitteena oli varmistaa, että tarkastusosaaminen pysyy ajan tasalla. VTV:n ydintoiminta on kuitenkin pysynyt ennallaan: virasto tarkastaa valtion taloudenhoitoa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja puolue- ja vaalirahoitusta.

”Yleinen keskustelu on kohdistunut pariin yksittäiseen tarkastukseen eikä anna tasapainoista kokonaiskuvaa VTV:n tarkastustoiminnasta. Tarkastusten laadunvalvonta ja dokumentointi on tarkasti määriteltyä ja ohjeistettua. Tarkastus- ja valvontatyö perustuu tarkastussuunnitelmaan, jota laadittaessa otetaan huomioon aiheiden valtiontaloudellinen merkittävyys ja riskit. Kaikkia hallinnonaloja tarkastetaan säännöllisesti”, Okko sanoo.

Selvityksistä ja arvioista tiedotetaan heti, kun ne valmistuvat. Lisäkysymyksiin ja haastatteluihin vastaa sillä välin Matti Okko.

Kategoriat