Riksdagen avstängde generaldirektör Tytti Yli-Viikari från tjänsten under utredningstiden, ställföreträdare är direktör Matti Okko

Revisionsverkets verksamhet utreds för närvarande både internt och externt.

Tytti Yli-Viikari, generaldirektör för Statens revisionsverk, har på beslut av riksdagens kanslikommission avstängts från tjänsten för den tid som centralkriminalpolisens pågående förundersökning pågår. Som ställföreträdare för revisionsverkets generaldirektör fungerar direktör Matti Okko.

Statens revisionsverk har som eget avgörande beslutat att avstänga direktör Mikko Koiranen från tjänsteutövning för den tid det eventuella åtalet och den förundersökning som åtalet förutsätter varar.

Revisionsverkets verksamhet utreds för närvarande både internt och externt. Revisionsutskottet utreder revisionsverkets interna tillsyn och riskhantering i revisionsverkets ekonomi. Riksdagens revisorer har inlett en specialrevision av den högsta ledningens representations-, rese- och anskaffningskostnader. Specialrevisionen ska vara klar före utgången av april. Därtill utreds kostnadseffektiviteten i revisionsverket i olika funktioner samt erfarenheter om organisationsmodellen.

”En offentlig och öppen diskussion är viktig. Det är klart att verksamhetssätten måste bedömas omsorgsfullt och verksamheten förbättras”, säger Okko.

Revisionsverket genomgick en omfattande organisations- och strategireform år 2019. Genom reformen ville man förbättra tajmingen för revisionerna så att beslutsfattarna skulle få information när de behöver den. Dessutom var målet att säkerställa att revisionskompetensen hålls uppdaterad. Revisionsverkets kärnverksamhet är dock oförändrad: ämbetsverket granskar skötseln av statsfinanserna samt övervakar finanspolitiken och parti- och valfinansieringen.

”Den allmänna debatten har varit inriktad på ett par enskilda revisioner och ger ingen balanserad helhetsbild av revisionsverksamheten inom Statens revisionsverk. Revisioners kvalitetskontroll och dokumentering har fastställts och anvisats noggrant. Gransknings- och tillsynsarbetet grundar sig på en granskningsplan i vars utarbetande man beaktar ämnenas statsekonomiska betydelse och risker. Alla förvaltningsområden granskas regelbundet”, säger Okko.

Information om utredningar och bedömningar ges genast när de blir klara. Under tiden svarar Matti Okko på tilläggsfrågor och intervjuer.

kategorier