Julkisen talouden tulevaisuuden näkymiä tulisi arvioida laajemmin

Julkistalouden kestävyyden arviointi on keskittynyt tähän mennessä pitkän aikavälin kestävyysvajeeseen. Tarkastusviraston mukaan valtiovarainministeriön tulisi arvioida kestävyyttä ja keskipitkän aikavälin talouskehitystä monipuolisemmin.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) mukaan julkisen talouden kestävyyttä arvioidaan liian suppeasti. Valtiovarainministeriö keskittyy julkistalouden tulojen ja menojen pitkän aikavälin tasapainon tarkastelussa kestävyysvajeeseen, jossa menoja arvioidaan vuoteen 2070 asti.

Jotta julkisen talouden näkymistä saisi kattavamman kuvan, tietoa tarvittaisiin myös lyhyemmiltä ajanjaksoilta.

”Esimerkiksi EU-komissio ja Ruotsin hallitus käyttävät arvioissaan myös 15 vuoden aikaväliä. VM voisi hyödyntää tätä tapaa. Hyödyntämällä eri mittareita rinnakkain saadaan tarkempaa tietoa kestävyysongelmien ajoittumisesta. Tällöin on helpompi arvioida tarvittavia politiikkatoimia”, VTV:n johtava finanssipolitiikan tarkastaja Mika Sainio kertoo.

Väestön ikääntymisen ja nykyisen alhaisen syntyvyyden vuoksi jatkossakin on tärkeää, että julkisen talouden tulevaisuuden näkymistä saadaan oikea ja riittävä kuva.

”Talouspolitiikan suunnittelussa on tärkeää huolehtia julkisen talouden kestävyydestä. Kestävyyttä parantaa muun muassa korkeampi työllisyys. Kestävyysindikaattoreiden käytössä on syytä huomioida niiden suuri epävarmuus, joten niitä ei voi käyttää täsmällisinä mittareina. Indikaattorien tehtävä on ensisijaisesti antaa tilannekuvaa ja auttaa arvioimaan, onko rakenteellisille uudistuksille tarvetta”, Sainio toteaa.

Myös keskipitkän aikavälin arviointimenetelmiä tulisi laajentaa

Hallitus käyttää julkisen talouden ja finanssipolitiikan suunnittelussa pohjana VM:n laatimia julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehitysarvioita. Siksi on tärkeää, että nämä kehitysarviot ovat johdonmukaisia. Keskipitkän aikavälin kehitysarvioihin vaikuttaa osittain EU-komission ja EU:n jäsenmaiden yhteinen tuotantokuilumenetelmä.

”Nykyisissä keskipitkän aikavälin talousennusteissa tuotantokuiluarviot tarkentuvat merkittävästi vielä jälkikäteen, mikä heikentää ennusteiden luotettavuutta. Siksi arvioiden laadintamenetelmiä tulisi kehittää monipuolisemmiksi”, VTV:n johtava finanssipolitiikan tarkastaja Ville Haltia esittää.

Talouden keskipitkän aikavälin kehitysarviot sisältävät lyhyen aikavälin ennusteet (kuluva vuosi ja kaksi seuraavaa vuotta) sekä kahta vuotta pidemmälle ulottuvat arviot talouskehityksestä. Kahden viimeisen vuoden kehitysarvioissa käytetään tarkastusviraston mukaan menetelmiä, jotka eroavat lyhyen aikavälin ennustemenetelmistä.

Tarkastusviraston huomiot perustuvat kahteen juuri valmistuneeseen tarkastukseen. Toisessa arvioitiin valtiovarainministeriön tuottamia kestävyysvajelaskelmia, raportointia julkisen talouden kestävyydestä ja kestävyysindikaattorien käyttöä finanssipolitiikan ohjauksessa. Toisessa puolestaan arvioitiin julkisen talouden suunnittelussa käytettäviä VM:n keskipitkän aikavälin kehitysarvioita.

Tutustu julkaisuihin:

Julkisen talouden kestävyysarviot talouspolitiikan tietoperustassa

Keskipitkän aikavälin kehitysarviot julkisen talouden suunnittelussa

Lisää VTV:n tarkastuksia ja tietoa hyvästä hallinnosta: VTV.fi

Kategoriat