Kestävän kehityksen painoarvo kasvanut ministeriöiden toiminnassa

Kestävä kehitys näkyy ministeriöiden toiminnassa entistä enemmän, mutta sen yhteyttä politiikan valmisteluun pitää vielä vahvistaa. Suomi on osaltaan sitoutunut edistämään YK:n jäsenmaiden yhteistä kestävän kehityksen toimintaohjelmaa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on arvioinut, miten hyvin valtiolla on edistetty kestävää kehitystä. Suomi on YK:n jäsenmaana sitoutunut yhteiseen toimintaohjelmaan ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. VTV:n tarkastuksessa arvioitiin, miten valtioneuvosto on suunnitellut, ohjannut, seurannut ja arvioinut kestävän kehityksen edistämistä. Tarkastuksessa ei arvioitu kestävän kehityksen edistämistyön tuloksia ja vaikutuksia.

Ministeriöiden toiminnassa kestävän kehityksen merkitys on vahvistunut. Osa ministeriöistä on ottanut kestävän kehityksen strategiansa lähtökohdaksi tai tavoitteeksi. Ministeriöissä on myös tunnistettu ja nimetty toimintoja, jotka toteuttavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Edelleen ministeriöissä on vahvistettu sisäisiä verkostoja, joiden tehtävänä on kiinnittää osastojen ja yksiköiden huomio kestävään kehitykseen.

Kestävällä kehityksellä ei kuitenkaan vielä ole selvää yhteyttä ministeriöiden valmistelutyöhön, eikä ministeriöissä ole analysoitu politiikkasisältöjen ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Myöskään kestävän kehityksen politiikkaperiaatteet kuten globaali vastuu ja pitkäjänteisyys eivät ole olleet analyysin kohteena.

”Ministeriöiden tulisikin analysoida systemaattisemmin sitä, että niiden toiminta on YK:n kestävän kehityksen ohjelman mukaista”, VTV:n tarkastuspäällikkö Lassi Perkinen sanoo.

Valtion viime vuosien talousarvioesityksissä on ollut mukana tietoa kestävään kehitykseen vaikuttavista määrärahoista, veroista ja tuista.

”On merkittävää, että kestävä kehitys esitellään erikseen omana politiikka-alueenaan talousarvioesityksessä. Silti kestävään kehitykseen liittyvien tietojen esittäminen ei ole vielä ohjannut talousarvion valmistelua”, Perkinen sanoo.

VTV suosittelee, että valtioneuvosto esittäisi kestävää kehitystä edistävien toimenpiteiden kustannukset ja pyrkisi arvioimaan niiden vaikutukset. Samalla olisi tärkeää, että valtioneuvoston tavoitteet ohjaisivat voimakkaammin ministeriöiden toimintaa.

YK antoi vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG) koskevan julkilausumansa. Siinä esitetään kaikille valtioille yhteiset tavoitteet ja kehotetaan valtioita laatimaan omat tavoitteensa, jotka huomioivat maan kehitystason ja erityispiirteet. Suomessa valtioneuvosto antoi keväällä 2017 kansallisen toimintasuunnitelman YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Tutustu julkaisuun: Kestävän kehityksen edistäminen

Lisää VTV:n tarkastuksia ja tietoa hyvästä hallinnosta: VTV.fi

Kategoriat