Puoluerahoitusta ennätysmäärä – valvonta lisäsi rahoituksen läpinäkyvyyttä

Eduskuntapuolueet sekä niiden piiri- ja naisjärjestöt noudattavat rahoitussäännöksiä pääosin hyvin. Tarkastusvirastolle ilmoitettu vuoden 2019 puoluerahoitus oli määrältään ennätyksellisen suuri: 4,3 miljoonaa euroa. Myös ilmoituksia aiempien vuosien tuista saatiin huomattava määrä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut kaikkien eduskuntapuolueiden sekä eräiden valtionavustusta saavien puolueiden piirijärjestöjen ja naisjärjestöjen rahoituksen usealta vuodelta. Tarkastettuja tahoja oli kaikkiaan 49. VTV valvoo myös poliittiseen toimintaan myönnettyjä valtionavustuksia eli puoluetukea ja selvitti näiden avustusten sopimus- ja tilitysmenettelyjä.

Tarkastusviraston rekisteriin ilmoitettiin puolueiden, niiden piiri- ja naisjärjestöjen sekä muiden puolueyhdistysten ja lähiyhteisöjen saamia tukia vuodelta 2020 noin 2,8 miljoonaa euroa. Vaalivuoden 2019 rahoitusilmoitusten määrä oli 4 miljoonaa euroa. Tarkastuksen ja sen myötä tehtyjen täydennysten jälkeen luku nousi ennätykselliseen 4,3 miljoonaan euroon. Puoluerahoituksen valvonta aloitettiin vuonna 2011.

”Puolueet noudattavat rahoitussäännöksiä yleensä hyvin. Silti erityisesti puolueiden piiri- ja naisjärjestöissä havaittiin lukuisia suorituksia, joista ei ollut tehty lain edellyttämiä ilmoituksia. Tarkastusten jälkeen rekisteriin ilmoitettiin kuitenkin useita tukisuorituksia ja monen vuoden ajalta, eli rahoituksen läpinäkyvyyttä saatiin parannettua”, kertoo VTV:n johtava tilintarkastaja Klaus Krokfors.

Puolueiden valtionavustustilityksissä piirijärjestöille ja naisjärjestöille siirretyt avustukset ovat vuosittain poikenneet avustuksen saajien ilmoittamista määristä. VTV on tarkastuksissaan kehottanut täsmentämään raportointia. Korjausten jälkeen puolueiden ja niiden piiri- ja naisjärjestöjen valtionavustustilitykset vastasivat toisiaan tai ero selitettiin muissa tilinpäätösasiakirjoissa.

Myös vanhempia tukirahoja tuli esiin tarkastuksissa

Vuonna 2020 VTV:n rekisteriin ilmoitettiin myös aiempiin vuosiin kohdistuvia tukia noin 1,6 miljoonaa euroa. Huomattava osa takautuvista ilmoituksista perustuu vasta tehtyihin tarkastuksiin.

VTV tarkastaa vuosittain sekä puoluerahoitusta että puolueiden valtionavustusta eli puoluetukea. Suomessa on noin 6 000 puolueyhdistystä, joista VTV valvoo noin 150:tä. VTV:llä ei ole tarkastusoikeutta puolueiden paikallisyhdistyksiin.

Vaali- ja puoluelainsäädäntöä kehitetään parhaillaan parlamentaarisessa vaalityöryhmässä. Työryhmä selvittää vaali-, puolue- ja vaalirahoituslain sekä muuta poliittista toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita ja tekee tarvittavia muutosehdotuksia.

VTV:n puoluerahoitustarkastukset jatkuvat taas syksyllä 2021. Tarkastusväliä on lyhennetty ja lyhennetään edelleen, jotta rahoitustiedot olisivat entistä ajantasaisempia ja läpinäkyvämpiä.

 

Tutustu uuteen julkaisuun:

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2020

Kategoriat