Valtiovarainministeriö ennustaa julkista taloutta luotettavasti

Finanssipolitiikan valvojat arvioivat säännöllisesti valtiovarainministeriön talousennusteita.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) finanssipolitiikan valvonta on arvioinut valtiovarainministeriön (VM) julkisen talouden ennusteiden luotettavuutta.

”Valtiovarainministeriön ennusteet ovat keskimäärin harhattomuudeltaan ja tarkkuudeltaan yhtä luotettavia kuin muiden keskeisten ennustajien ennusteet. Huomasimme VM:n ennusteiden esitystavassa ja läpinäkyvyydessä joitakin puutteita, jotka VM kuitenkin korjasi arvioinnin aikana,” VTV:n finanssipolitiikan valvonnan ekonomisti Suvi Kangasrääsiö sanoo.

Arvioinnissa valtiovarainministeriön talousennusteita verrattiin muiden julkista taloutta ennustavien organisaatioiden ennusteisiin. Vertailussa olivat mukana Euroopan komissio, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ja Suomen Pankki.

”Finanssipolitiikan valvonnan arvion mukaan valtiovarainministeriön julkisen talouden ennusteet ovat keskimäärin harhattomia. Sama pätee myös muihin vertailun talousennustajiin”, Kangasrääsiö kertoo.

Jos tarkastelusta poistetaan poikkeukselliset talouskriisivuodet 2009 ja 2020, niin valtiovarainministeriö ja muut ennustajat aliarvioivat rahoitusasemaa systemaattisesti.

”Rahoitusaseman aliarviointi tarkoittaa, että VM:n ennusteet laaditaan varovaisuusperiaatteella eli tuloja ei arvioida liian suuriksi eikä menoja liian pieniksi ja näin taloudellisesta asemasta ei anneta liian optimistista kuvaa. Varovaisuusperiaatteen noudattamista edellytetään myös EU-lainsäädännössä. Niinpä valvojalla ei ole tässä moitittavaa”, Kangasrääsiö sanoo.

Valtiovarainministeriön ja muiden vertailussa mukana olleiden ennustajien talousennusteissa on epätarkkuutta. Ennustevirheet ovat paikoin suuria, ja ne ovat useimmiten yhteydessä virheisiin, joita on tehty talouden suhdannetilannetta ennustettaessa. Erot ennustajien välillä ovat pieniä.

Suomessa hallitus valmistelee valtion talousarvion VM:n talousennusteiden perusteella. Järjestely on EU:ssa poikkeuksellinen. Muiden maiden hallitukset käyttävät päätöstensä pohjalla joko riippumattomien tahojen ennusteita tai riippumattomien tahojen vahvistamia ennusteita. Koska Suomen järjestely eroaa tavanomaisesta, on erityisen tärkeää varmistaa, että VM:n talousennusteisiin voi luottaa.

Arvio tehtiin aiempaa laajemmalla aineistolla. Arviossa seurattiin yhteensä 22 eri muuttujaa, ja tarkasteltu ajanjakso kattoi vuodet 1997–2021. Laajan aineiston ansiosta myös analyysia voitiin tehdä aiempaa kattavammin.

Tutustu julkaisuun: Finanssipolitiikan valvonnan arvio valtiovarainministeriön julkisen talouden ennusteiden luotettavuudesta

Kategoriat