Yhteispäivystyksissä hoidetaan yhä enemmän perusterveydenhuollon kiireettömiä potilaita

Ei ole tietoa, ovatko sairaala- ja päivystysverkon uudistuksilla tavoitellut säästöt toteutuneet. Yhteispäivystysten lisääntyneet potilasmäärät ovat kasvattaneet lääkäreiden ja hoitohenkilöstön määrää.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tarkasti terveyspalveluiden keskittämistä erikoissairaanhoidon työnjaon ja yhteispäivystyksen osalta. Tarkastuksen mukaan uudistus on lisännyt ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen kustannuksia.

Yhteispäivystyksissä erikoissairaanhoidon tutkimusmahdollisuuksia käytetään yhä enemmän perusterveydenhuollon potilaiden hoidon arvioinnissa. Samalla hoitohenkilöstön määrää on jouduttu kasvattamaan lisääntyneiden potilasmäärien vuoksi.

Kun potilaat eivät pääse kiirevastaanotoille, he ohjautuvat yhteispäivystyksiin. Yhteispäivystyksistä potilaita ei taas saada siirrettyä jatkohoitoon, koska hoitopaikkoja ei ole riittävästi. Yhteispäivystyksissä hoidetaankin kiireettömiä potilaita sekä potilaita, joilla ei ole hoidon vaan hoivan tarvetta. 

”Tarkastus osoitti, että yhteispäivystyksissä osaamisen vaatimus on kasvanut, koska hoitohenkilökunnalla pitää olla sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon osaamista. Yhteispäivystykset eivät ole helpottaneet yleislääketieteen päivystäjien saatavuutta”, toteaa tuloksellisuustarkastusneuvos Taina Rintala.

Tarkastuksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö ei ole kyennyt seuraamaan erikoissairaanhoidon keskittämisen toiminnallisia ja taloudellisia seurauksia. Myöskään alueilla ei tiedetä, millaisia vaikutuksia keskittämisellä on ollut palvelujen kustannuksiin, laatuun ja potilasturvallisuuteen.

Parhaillaan valmistellaan hallituksen esitystä sairaala- ja päivystysverkon uudelleen järjestämiseksi. Tässä yhteydessä olisi tarpeen määritellä terveydenhuollon uudistusten tavoitteille mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan. Samoin tulisi ratkaista yhteistyöalueiden toimivaltaan liittyvät epäselvyydet.

Sairaala- ja päivystysverkkoa on järjestelty uudelleen terveydenhuoltolailla sekä keskittämis- ja päivystysasetuksilla vuodesta 2018 lähtien. Uudistuksella on pyritty varmistamaan muun muassa palvelujen yhdenvertainen saatavuus, hoitohenkilöstön riittävä osaaminen sekä asiakas- ja potilasturvallisuus. Tavoitteena oli saavuttaa 350 miljoonan euron säästöt julkiselle taloudelle.

Tutustu julkaisuun: Terveyspalvelujen keskittäminen: erikoissairaanhoidon työnjaon ja yhteispäivystyksen toimeenpano

Yhteyshenkilöistä Rintala vastaa erityisesti kysymyksiin, jotka koskevat seurauksia sairaaloissa ja yhteispäivystyksissä, Koskinen ohjaukseen, seurantaan ja potilasturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin ja Martikka saavutettavuuteen, henkilöstöön ja osaamiseen liittyviin kysymyksiin.

Kategoriat