EU-maat pohtivat, miten julkistaloudesta saa luotettavaa tietoa – seuraa tapahtumaa Twitterissä

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden oheistapahtumassa pohditaan keinoja, joilla varmistetaan, että EU-maiden finanssipolitiikka perustuu luotettavaan tietoon. Kansainvälisessä tapahtumassa puhuvat Eurostatin ja Kreikan tilastokeskuksen pääjohtajat sekä VM:n Martti Hetemäki ja Suomen Pankin Olli Rehn.

EU-maiden kansalliset tarkastusvirastot, Suomen ja Kreikan tilastoviranomaiset sekä suomalaisen valtionhallinnon edustajia kokoontuu loppuviikosta keskustelemaan luotettavan tiedon merkityksestä julkistalouden ohjauksessa ja valvonnassa. Keskustelua voi seurata Twitterissä torstaina tunnuksella #BuildingTrust2019.

Valtiontalouden tarkastusvirasto järjestää yhdessä Tilastokeskuksen kanssa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kunniaksi seminaarin, joka keskittyy finanssipolitiikassa käytettävään tietoon ja sen luotettavuuteen. Tällaista tietoa ovat julkisen sektorin kirjanpitotieto sekä julkisen talouden tilastot ja ennusteet.

”Euroopan talouskriisissä nähtiin konkreettisesti, mitä tapahtui, kun päätöksiä tehtiin epäluotettavien tietojen varassa. Kävi ilmi, että taloustilastoja oli vääristelty ja oleellista tietoa vastuista jäi piiloon. Koko eurojärjestelmän toimivuus vaarantui. Viranomaisilla onkin tärkeä tehtävä tuottaa ja toisaalta ulkoisilla tarkastajilla varmistaa, että julkistaloudesta kertova tilasto- ja ennustetieto on luotettavaa. Näin finanssipolitiikkaa koskevat päätökset perustuvat oikeaan tietoon”, tarkastusviraston johtaja Matti Okko painottaa.

Poikkihallinnollisessa ja kansainvälisessä viranomaisseminaarissa puhuvat muun muassa Suomen Pankin pääjohtaja ja EU-komissaarina eurokriisin aikaan toiminut Olli Rehn, valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki ja Tilastokeskuksen pääjohtaja Marjo Bruun. Kansainvälisinä puhujina vierailevat muun muassa Eurostatin pääjohtaja Mariana Kotzeva, OECD:n edustaja Delphine Moretti ja Kreikan tilastokeskuksen pääjohtaja Athanasios C. Thanopoulos. Tilaisuuden avaa tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari.

Tilaisuuden aiheita ja keskustelua voi seurata torstaina 28.11.2019 Twitterissä tunnuksella #BuildingTrust2019 sekä seuraamalla tarkastusviraston Twitter-tiliä @VTV_fi.

Kategoriat