EU-länderna dryftar tillförlitlig information om den offentliga ekonomin – följ evenemanget på Twitter

Statens revisionsverk ordnar i anslutning till Finlands EU-ordförandeskap ett seminarium om med vilka metoder det går att säkerställa att EU-ländernas finanspolitik bygger på tillförlitlig information. Talare på det internationella seminariet är generaldirektörerna för Eurostat och för Greklands statistikmyndighet samt Martti Hetemäki från Finansministeriet och Olli Rehn från Finlands Bank.

EU-ländernas nationella revisionsorgan, statistikmyndigheterna i Finland och i Grekland samt representanter för statsförvaltningen i Finland samlas senare i veckan för att diskutera betydelsen av tillförlitlig information för styrningen och tillsynen av de offentliga finanserna. Följ diskussionen på torsdag på Twitter med #BuildingTrust2019.

Statens revisionsverk i samarbete med Statistikcentralen ordnar med anledning av Finlands EU-ordförandeskap ett seminarium om finanspolitikens dataunderlag och dess tillförlitlighet. Sådana data är bokföringsuppgifter från den offentliga sektorn samt statistik om och prognoser för de offentliga finanserna.

”Den ekonomiska krisen som drabbade Europa visade oss konkret vad som händer när beslut fattas utifrån otillförlitliga uppgifter. Det visade sig att ekonomistatistik hade förvanskats och att väsentlig information om åtaganden undanhölls. Hela eurosystemet sattes i gungning. Därför är det viktigt att myndigheterna levererar tillförlitliga statistik- och prognosdata om den offentliga ekonomin som de externa revisorerna sedan säkerställer. På så sätt bygger de finanspolitiska besluten på korrekt information”, säger Matti Okko, direktör på Statens revisionsverk.

Talare på det förvaltningsövergripande och internationella myndighetsseminariet är bland annat Olli Rehn, chefdirektör för Finland Bank och EU-kommissionär under eurokrisen, Martti Hetemäki, kanslichef vid Finansministeriet, och Marjo Bruun, generaldirektör för Statistikcentralen. Internationella talare är bland annat Mariana Kotzeva, generaldirektör för Eurostat, Delphine Moretti, representant för OECD, och Athanasios C. Thanopoulos, generaldirektör för Greklands statistikbyrå Elstat. Revisionsverkets generaldirektör Tytti Yli-Viikari inleder seminariet.

Följ teman och diskussionerna på seminariet 28 november 2019 på Twitter med #BuildingTrust2019 och på revisionsverkets Twitterkonto @VTV_fi.

kategorier