EU-maiden kehysjärjestelmät ja menotavoitteet eroavat paljon toisistaan

EU-maiden tarkastusvirastojen yhteistyökomitea on julkaissut rinnakkaistarkastuksen, joka kohdistui keskipitkän aikavälin budjettikehyksiin.

Rinnakkaistarkastuksessa selvitettiin seitsemän EU-maan menokehyssääntöjen toimivuutta suhteessa budjettikehysdirektiiviin ja EU:n finanssipolitiikan sääntöihin. Tarkastuksessa selvitettiin myös sitä, miten järjestelmät tukevat kansallisista lähtökohdista budjettisuunnittelua ja menopolitiikan ennakoitavuutta tuleville vuosille.

Eri maissa käytössä olevat kansalliset kehysjärjestelmät ja menotavoitteet eroavat paljon toisistaan, vaikka ne ovatkin yhteydessä EU:n finanssipolitiikan sääntöihin ja keskipitkän aikavälin budjettikehysjärjestelmiä koskeviin vaatimuksiin. Menotavoitteilla havaittiin kuitenkin olevan yhteisiä haasteita siinä, miten niitä yhteensovitetaan EU-tavoitteiden kanssa esimerkiksi eri tilinpitojärjestelmien ja tietojen kattavuuden osalta.

Tarkastuksessa selvitettiin myös menotavoitteiden toteutumista vuosittaisessa budjetoinnissa. Eri maiden välillä havaittiin eroja siinä, miten suoraan menotavoitteet ohjasivat budjetointia.

Rinnakkaistarkastus toteutettiin finanssipolitiikan tarkastusverkoston puitteissa, ja siihen osallistuivat Suomen, Ranskan, Italian, Alankomaiden, Portugalin, Slovakian ja Ruotsin tarkastusvirastot. VTV toimii parhaillaan finanssipolitiikan tarkastusverkoston puheenjohtajana ja vastasi myös yhteenvetoraportin koostamisesta.

Tutustu englanninkieliseen yhteenvetoraporttiin:

Joint report on the parallel audit of Medium-Term Budgetary Frameworks

Suomen osuus rinnakkaistarkastuksesta julkaistiin jo kesäkuussa 2021. Tarkastuksessa käsiteltiin Suomen valtiontalouden kehysjärjestelmää.

Tutustu Suomen tarkastukseen:

Valtiontalouden kehysjärjestelmän toimivuus

Kategoriat