EU-ländernas ramsystem och utgiftsmål skiljer sig mycket från varandra

Samarbetskommittén för revisionsmyndigheterna i EU-länderna har publicerat en parallell revision avseende budgetramarna på medellång sikt.

Vid den parallella revisionen utreddes hur reglerna för utgiftsramen i sju EU-länder fungerar i förhållande till direktivet om krav på medlemsstaternas budgetramverk och EU-reglerna för finanspolitiken. Vid revisionen utreddes också hur systemen stödjer budgetplaneringen utifrån nationella utgångspunkter och utgiftspolitikens förutsägbarhet för de kommande åren.

De nationella ramsystem och utgiftsmål som används i olika länder skiljer sig mycket från varandra, även om de är kopplade till EU-reglerna för finanspolitiken och kraven på de medelfristiga budgetramverken. Utmaningarna för utgiftsmålen konstaterades dock vara gemensamma beträffande hur de ska samordnas med EU-målen till exempel i fråga om olika bokföringssystem och informationens omfattning.

Vid revisionen utreddes också hur utgiftsmålen uppnåtts i den årliga budgeteringen. Det fanns skillnader mellan olika länder i hur direkt utgiftsmålen styrde budgeteringen.

Den parallella revisionen genomfördes inom ramen för revisionsnätverket för finanspolitik och i den deltog revisionsmyndigheterna i Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Slovakien och Sverige. Statens revisionsverk är som bäst ordförande för revisionsnätverket för finanspolitiken och ansvarade också för sammanställningen av sammandragsrapporten.

Bekanta dig med sammandragsrapporten på engelska:

Joint report on the parallel audit of Medium-Term Budgetary Frameworks

Finlands andel av den parallella revisionen publicerades redan i juni 2021. Vid revisionen behandlades det finländska ramsystemet för statsfinanserna.

Bekanta dig med den finländska revisionen:

Det statsfinansiella ramsystemets effektivitet

kategorier