Euroopan tarkastusvirastot tapaavat Latviassa

Tarkastusvirastot kokoontuvat Latviaan keskustelemaan julkisen sektorin tarkastustyön tulevaisuudesta, strategisesta johtamisesta ja tarkastusvirastojen eurooppalaisen yhteistyöjärjestön EUROSAIn hallinnollisista asioista.

Euroopan tarkastusvirastojen EUROSAI-järjestön (European Organisation of Supreme Audit Institutions) hallintoneuvoston kokous pidetään Latviassa 12.–13.6.2019. Suomi osallistuu tähän pääjohtajien kokoukseen hallintoneuvoston jäsenenä.

Kokoontumisessa Euroopan kansalliset tarkastusvirastot keskustelevat hallinnollisten aiheiden lisäksi mm. julkisen sektorin tarkastustyön tulevaisuudesta. Globaalit trendit kuten digitalisaatio, tekoälyn kehitys, kyberturvallisuus ja muut globaalit ja alueelliset muutokset ovat kriittisiä aiheita, jotka myös tarkastusvirastojen on otettava huomioon työssään.

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari esittelee kokouksessa tarkastusalan tulevaisuuden trendejä, sillä VTV:llä on EUROSAIn hallintoneuvostossa seurantavastuu ennakointitiedosta ja tarkastustyön toimintaympäristön muutoksista.

Kategoriat