Europas revisionsmyndigheter möts i Lettland

Revisionsmyndigheterna samlas i Lettland för att diskutera framtidens revisionsarbete inom den offentliga sektorn, strategiskt ledarskap och administrativa frågor i den europeiska samarbetsorganisationen EUROSAI.

EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions), organisationen för Europas revisionsmyndigheter, håller styrelsemöte i Lettland 12–13.6.2019. Finland deltar i detta generaldirektörsmöte som medlem i styrelsen.

Vid mötet diskuterar Europas nationella revisionsmyndigheter administrativa ämnen samt bl.a. framtidens revisionsarbete inom den offentliga sektorn. Globala trender såsom digitalisering, utveckling av artificiell intelligens, cybersäkerhet och andra globala och regionala förändringar är kritiska teman som även revisionsmyndigheterna måste beakta i sitt arbete.

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari håller en mötespresentation om revisionssektorns framtidstrender eftersom Statens revisionsverk inom EUROSAI-styrelsen har ett uppföljningsansvar för information om framtiden och förändringar i revisionsarbetets omvärld.

kategorier