EUROSAIn ympäristötarkastuksen työryhmä kokoontui Helsingissä

Helsingissä pidettiin 25. –27.4.2018 Euroopan tarkastusvirastojen yhteisen järjestön EUROSAIn ympäristötarkastuksen työryhmän kokous. Tapahtuman teemana oli ympäristöasioiden hallinta tarkastuksen näkökulmasta. Teema liittyi kiinteästi YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Ympäristötarkastuksen työryhmä kokoontuu syksyisin vuosikokoukseen ja keväisin työpajatyyppiseen tilaisuuteen. Tämän kevään tilaisuudessa kartoitettiin ympäristöasioiden hallinnan tarkastamisen keskeisiä elementtejä. Ympäristöasioiden hallinnalla tarkoitetaan prosesseja, joissa keskustellaan, kontrolloidaan ja ohjataan ympäristöä ja luonnonvaroja.

Tilaisuudessa saatiin ensin yleiskatsaus siitä, miten ympäristöasiat ovat nousseet maailmanlaajuiseen tietoisuuteen ja ympäristöhallinto institutionalisoitunut. Keskeisellä sijalla olivat YK:n jäsenmaiden sopiman kestävän kehityksen Agenda2030-ohjelman mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet ja kestävän kehityksen näkökulma.

Lisäksi tilaisuudessa käsiteltiin ympäristön tilan arviointiin liittyviä peruskäsitteitä kuten ympäristövaikutusten arviointia ja ”saastuttaja maksaa” -periaatetta tarkastuksen näkökulmasta. Tilaisuudessa kuultiin useita esimerkkejä tarkastuksista, joita EUROSAIn jäsenmaissa on tehty. Nämä tarkastukset koskivat muun muassa rakentamista ympäristönsuojelualueilla ja sitä, miten sidosryhmät voidaan saada mukaan tarkastusprosessiin.

Suomen pitkäjänteinen sitoutuminen kestävän kehityksen tavoitteisiin herätti tilaisuuden vieraissa positiivista huomiota. Suomen kestävän kehityksen toimikunta huolehtii kestävän kehityksen kansainvälisten tavoitteiden sisällyttämisestä kansalliseen politiikkaan. Vastaavaa yli hallituskausien toimivaa ja eri hallinnonalat yhteen kokoavaa instituutiota ei juuri muualta löydy.

Kategoriat