EUROSAIs arbetsgrupp för miljörevision sammanträdde i Helsingfors

I Helsingfors ordnades 25 –27.4.2018 ett möte för arbetsgruppen för miljörevision vid de europeiska revisionsorganisationernas gemensamma organisation EUROSAI. Temat för mötet var hantering av miljöfrågor ur ett revisionsperspektiv. Temat var nära kopplat till FN:s mål för hållbar utveckling.

Arbetsgruppen för miljörevision ordnar sitt årsmöte på hösten och ett workshopinriktat evenemang på våren. På evenemanget denna vår kartlades centrala element i revision av hantering av miljöfrågor. Med hantering av miljöfrågor avses processer inom ramen för vilka man diskuterar, kontrollerar och styr miljön och naturresurser.

På evenemanget presenterades en allmän översikt över hur miljöfrågor blivit en global fråga och hur miljöförvaltningen institutionaliserats. Ett fokusområde var målen för hållbar utveckling enligt FN:s program Agenda2030 och perspektivet på hållbar utveckling.

Dessutom behandlades grundläggande begrepp relaterade till bedömning av miljöläget såsom bedömning av miljökonsekvenser och principen ”den som förorenar betalar” ur ett revisionsperspektiv. På evenemanget presenterades många exempel på revisioner i EUROSAIs medlemsländer. Dessa revisioner omfattade bland annat byggande på miljöskyddsområden och hur intressenter kan involveras i revisionsprocessen.

Finlands långsiktiga engagemang för målen för hållbar utveckling väckte positiv uppmärksamhet bland gästerna. Kommissionen för hållbar utveckling i Finland ser till att de internationella målen för hållbar utveckling införlivas i den nationella politiken. Motsvarande institutioner som verkar över regeringsperioder och samlar ihop olika förvaltningsområden finns i få andra länder.

kategorier