Hallinnon läpinäkyvyys tukee tehokasta julkisten varojen käyttöä

Hyvällä hallinnolla on suuri merkitys tehokkaassa julkisten varojen käytössä, korosti Tytti Yli-Viikari puheessaan Costa Ricassa.

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari osallistui 18.–19.9.2018 Costa Ricassa järjestettyyn Julkishallinnon tuloksellisuus -seminaariin. Seminaarissa Yli-Viikari piti puheenvuoron, jonka aiheena oli esimiehen asema luotaessa tuloksellista hallintoa.

Yli-Viikarin mukaan tehokkaassa julkisten varojen käytössä hyvällä hallinnolla on suuri merkitys. Hyvän hallinnon periaatteista yksi tärkeimmistä on läpinäkyvyys. Hallinto kohtaa jatkuvasti läpinäkyvyyteen liittyviä ongelmia, kun virastot ja ministeriöt siiloutuvat, eikä tieto kulje. Kun tieto ei välity hallinnon sisällä, ongelmilla on tapana kasvaa ja monimutkaistua, jolloin myös läpinäkyvyys kärsii.

Hyvään hallintoon liittyy oleellisesti myös johtamisen ennakoitavuus. Näin voidaan taata toiminnan jatkuvuus, vakaus ja oikea-aikaisuus. Kaikki tämä palvelee niin kansalaisia kuin virkamieskuntaakin, ja viime kädessä yhteisten varojen tehokasta käyttöä.

Tulevaisuuden haasteina tehokkaalle hallinnolle Yli-Viikari näkee digitalisaation tuomat muutokset toimintaympäristössä. Digitalisaatio on koko yhteiskuntaa läpileikkaava ilmiö, ja se tulee valjastaa myös valtionhallinnon tehokkaaseen käyttöön. Tuore tarkastustyö on paljastanut julkisissa digitaalisesti tuotetuissa palveluissa haasteita, jotka ovat esteenä tehokkaalle julkisten varojen käytölle. Digitalisaation tuomat mahdollisuudet on otettava huomioon myös yhteistyössä ja verkostotoiminnassa eri ammattilaisten kesken.

Hyvän johtajan tehtävänä on Yli-Viikarin mukaan sekä varmistaa hyvän hallinnon toteutuminen että tukea julkisen sektorin innovaatioita ja kehittämistä. Näissä tehtävissä onnistutaan parhaiten panostamalla henkilöstön kehittämiseen ja laadukkaaseen henkilöstöjohtamiseen.

Julkishallinnon johdon yhteen tuovassa, Costa Rican kansallisessa seminaarissa painottuivat teknologian ja data-analytiikan hyödyntämisen lisäksi menetelmäkehittäminen, yhteistyö, palvelumuotoilu ja muutosjohtaminen osana julkisen toiminnan tuloksellisuuden parantamista. Keskeinen osa seminaaria oli varattu julkisen johtamisen työpajoille, joissa johtajuutta käsiteltiin itsensä johtamisen, muutosjohtamisen ja Costa Rican kansallisen tulevaisuuden (pitkän aikavälin visio) näkökulmista.

Yli-Viikari keskusteli Costa Rican tarkastusviraston johdon kanssa tarkastusvirastojen roolin ja työn murroksesta. Costa Rican tarkastusvirasto tekee edistyksellistä työtä ISSAI 12 -standardin mukaisesti ja edistää dialogia ja vuorovaikutusta lisätäkseen työn vaikuttavuutta ja sisällyttääkseen kansalaisnäkökulmaa tarkastustyöhön.

 

Kategoriat