Hävittäjähankinnan kustannusten läpinäkyvyydestä on huolehdittava

Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan perjantaina 10.12.2021, että Suomi hankkii 64 yhdysvaltalaista Lockheed Martinin valmistamaa F-35A-hävittäjää sekä niihin liittyvän aseistuksen ja muut keskeiset järjestelmät. Tarkastusvirasto jatkaa hävittäjähankkeen seuraamista.

HX-valinnan jälkeen on tärkeää pitää huolta järjestelmän hankintahintaan, ylläpitoon, käyttöön ja tulevaisuuden investointeihin liittyvien kustannusten läpinäkyvyydestä. Tällä hetkellä Suomi ei julkista esimerkiksi Hornet-kaluston käyttö- ja ylläpitokustannuksia.

HX-järjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannuksille on asetettu kustannuskatoksi 10 prosenttia sotilaallisen maanpuolustuksen menoista vuoden 2021 tasolla eli runsaat 250 miljoonaa euroa vuodessa (pois lukien arvonlisäveromenot). Tästä näkökulmasta tarkastellen olisi hyvä, jos Puolustusvoimien kalleimman järjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannuksia avattaisiin nykyistä enemmän julkaisemalla esimerkiksi vuotuiset yhteenlasketut käyttö- ja ylläpitokustannukset monien verrokkimaiden tapaan.

Hävittäjähankkeen valmistelu perusteellista, mutta elinkaarikustannusten arviointi haastavaa

Tarkastusvirasto on arvioinut Suomen HX-hankkeen valmistelua kesällä 2020 valmistuneessa tarkastuksessa ”Puolustusvoimien strategisten suorituskykyhankkeiden kustannukset ja rahoitus”.

Tarkastushavaintojen mukaan HX-hankkeen valmistelu on ollut perusteellista ja päätöksentekomallin perusteita on pyritty avaamaan myös julkisuudessa. Tarkastusvirasto on osaltaan varmistanut hankkeeseen liittyvän valmistelun laatua ja päätöksentekijöille tarjottavan tiedon luotettavuutta.

Valmistelussa on pitänyt arvioida järjestelmän koko elinkaaren aikana syntyviä kustannuksia, jotka alkavat realisoitua kokonaisuudessaan vasta 2030-luvun alussa. Tämä on lähtökohtaisesti vaikeaa ja sisältää epävarmuutta. Eduskunta päätti HX-hankinnan rahoituksesta vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Tarkastusvirasto seuraa hävittäjähankintaa vuoden 2022 loppuun saakka

VTV käynnisti HX-hankkeen tarkastuksen jälkiseurannan syksyllä 2020 ja jatkaa sitä vuoden 2022 loppuun saakka. Seurannan päätteeksi valmistellaan lopullinen jälkiseurantaraportti. Mahdollisista uusista tarkastuksista päätetään tarkastusviraston vuotuisen tarkastussuunnittelun yhteydessä.

Vuoden 2022 aikana tarkastusvirasto seuraa HX-hankintapäätöksen jälkeisen toimeenpanovaiheen käynnistymistä. Keväällä 2022 jälkiseurannassa tarkastellaan myös HX-hankkeen päätöksenteko- ja arviointimallista saatuja oppeja, kokemuksia ja kehittämistarpeita. Tämän on tarkoitus tuottaa tietoa mallin hyödyntämismahdollisuuksista jatkossa.

Kategoriat