Heli Mikkelä aloitti johtajana tarkastusvirastossa

Tilastokeskuksesta Valtiontalouden tarkastusvirastoon siirtynyt Mikkelä näkee sidosryhmäyhteistyön ja keskustelujen virittämisen erityisen tärkeänä tarkastusviraston työssä.

Maa- ja metsätaloustieteiden ja valtiotieteiden maisteri Heli Mikkelä on aloittanut 16.9. tarkastusvirastossa Kestävä hallinnon kehittäminen -vaikuttavuusalueen johtajana. Mikkelä kertoo odottavansa mielenkiinnolla uusia tehtäviä ja sitä, että saa kehittää suomalaista hallintoa ja tukea kestävää kehitystä. Hän näkee myös selkeän jatkumon suhteessa aiempiin tehtäviinsä tutkimuksen ja tilastotuotannon parissa.

”VTV:n tavoite saattaa tietoa ja asiantuntemusta entistä vahvemmin päätöksenteon ja suunnittelun tueksi kytkeytyy laajemmin tiedolla johtamisen kehittämiseen koko yhteiskunnassa. Keskeistä tässä on vahva yhteistyö ja vuorovaikutteisen toimintakulttuurin lujittaminen. Pyrin heti alusta lähtien olemaan aktiivisesti yhteydessä eri sidosryhmiin yhteistyön ja keskustelujen virittämiseksi, mutta toivon myös sidosryhmien suunnalta aktiivisuutta ja yhteydenottoja”, Mikkelä sanoo.

Mikkelä näkee, että yhteiskunnassa tarvitaan VTV:n kaltaisia puolueettomia toimijoita paitsi tuottamaan tietoa myös tarvittaessa havahduttamaan ja avaamaan silmiä.

”VTV on näköalapaikalla suomalaisen yhteiskunnan ytimessä. Sen työn tuloksena syntyvä näkemyksellisyys ja tieto ovat arvokas voimavara, kun halutaan kehittää yhteiskuntaa, tunnistaa vahvuuksia ja kehittämistarpeita ja rakentaa aiemmille kokemuksille”, Mikkelä toteaa.

Mikkelän johtaman vaikuttavuusalueen asialistalla ovat ensimmäisinä mm. kestävään kehitykseen ja ympäristöasioihin liittyvät asiat, sillä Suomi on saanut seuraaviksi vuosiksi tarkastusvirastojen kattojärjestön INTOSAIn ympäristötyöryhmän puheenjohtajuuden.

Mikkelä toimi aiemmin ylijohtajana Tilastokeskuksessa, jossa hän on toiminut myös kehitysjohtajana, tietopalvelujohtajana ja viestintäpäällikkönä. Mikkelä on toiminut myös Metsäntutkimuslaitoksella viestintä- ja asiantuntijatehtävissä.

Kestävä hallinnon kehittäminen on yksi VTV:n neljästä vaikuttavuusalueesta, joilla johdetaan viraston tarkastus- ja valvontatyötä sekä vahvistetaan viraston tuottaman tiedon yhteiskunnallista vaikuttavuutta. VTV uudisti keväällä 2019 strategiansa ja johtamisjärjestelmänsä. Muutoksen tavoitteena on vaikuttava, tehokas ja yhtenäisesti toimiva tarkastusvirasto.

Kategoriat