Kansainvälinen paneeli: Tarkastustyö tukemaan kestävän kehityksen tavoitteita

Tulevaisuuden tarkastustyöhön vaikuttavat teemat ovat tänään esillä kansainvälisessä Strategic Audit: International Experience -paneelissa Pietarissa.

VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari puhuu Pietarissa kansainvälisen foorumin Strategic Audit: International Experience -paneelissa sitä, miten tarkastajien ja tarkastusvirastojen on mahdollista vastata niin uusiin kuin nykyisiinkin haasteisiin pysyen samalla relevantteina ja itsenäisinä.

Paneelin aiheita ovat tarkastusvirastojen ja tarkastajien työn muutos sekä tarkastusvirastojen rooli hyvän hallinnon edistämisessä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja kansallisten tavoitteiden ja painopisteiden pohjalta.

Digitalisaatio, data-analytiikka, kestävän kehityksen tavoitteet, ympäristö- ja ilmastokysymykset, demografiset muutokset sekä sukupuolten tasa-arvo ovat esimerkkejä aiheista, joita tarkastellaan yhä laajemmin myös tarkastusvirastoissa.

Tarkastusvirastot ovat sitoutuneet YK:lle tarkastamaan kestävän kehityksen tavoitteita: valtioiden valmiutta niiden toimeenpanoon, itse toimeenpanoa ja muuta käytännön työtä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi.

Venäjä on parhaillaan kansainvälisten ylimpien tarkastusvirastojen järjestön INTOSAIn puheenjohtamaa.

Kategoriat