Internationell panel: Revisionsarbete som främjar målen för hållbar utveckling

Teman som påverkar framtidens revisionsarbete tas idag upp i en internationell panel i S:t Petersburg.

Statens revisionsverks generaldirektör Tytti Yli-Viikari deltar vid ett internationellt forum i S:t Petersburg och talar om hur revisorer och revisionsmyndigheter kan möta både dagens och framtidens utmaningar och samtidigt vara relevanta och självständiga.

Panelen ”Strategic Audit: International Experience” tar upp förändringarna i revisionsmyndigheternas och revisorernas arbete samt revisionsmyndigheternas roll i främjandet av god förvaltning utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling samt nationella mål och prioriteringar.

Digitalisering, dataanalys, mål för hållbar utveckling, miljö- och klimatfrågor, demografiska förändringar och jämställdhet är exempel på ämnen som också revisionsmyndigheterna granskar i allt större omfattning.

Revisionsmyndigheterna har förbundit sig att granska målen för hållbar utveckling åt FN: staters beredskap att förverkliga målen, själva genomförandet och annat praktiskt arbete för främjandet av dem.

Ryssland har just nu ordförandeskapet i INTOSAI, internationella organisationen för högre revisionsorgan.

kategorier