Koronaepidemian vaikutukset alkavat näkyä työvoimasiirtymissä

Uusimmat työmarkkina-asematiedot osoittavat, että työvoiman ulkopuolelle siirtyi huhti-syyskuussa 2020 kaksi kertaa enemmän ihmisiä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Myös työpaikan vaihtamisen tahti on hiipunut.

VTV julkaisi syyskuussa työllisten ja työttömien siirtymiä työmarkkinoilla kuvaavan visualisoinnin osana työllisyyden keinojen vaikuttavuuden tarkastelua. Kuvaajaan on nyt päivitetty tuoreimmat syyskuu 2019 – syyskuun 2020 tiedot. Niistä voidaan jo päätellä koronaepidemian vaikutuksia. Visualisointia pääset tarkastelemaan täältä.

Tänä vuonna heinä-syyskuussa 88 000 henkilöä pysyi työttömänä, 75 000 siirtyi työlliseksi ja 82 000 työvoiman ulkopuolelle. Työllisistä työvoiman ulkopuolelle siirtyi vuoden 2020 ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen välillä lähes kaksinkertainen määrä ihmisiä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019.

Covid 19 -epidemian vaikutus näkyy myös siinä, että tänä vuonna työpaikkaa ei ole vaihdettu samaan tahtiin kuin edellisenä vuonna: vuonna 2019 vastaavana aikana työpaikkaa vaihtaneiden määrä kasvoi tasaisesti edelliseen vuosineljännekseen nähden.

Tiedot osoittavat, että työttömät ovat jatkuvasti muuttuva joukko, josta siirrytään sekä töihin että työvoiman ulkopuolelle ja takaisin. Osalla työttömyys jatkuu jopa useita vuosia, osalla taas vain muutamia viikkoja. Siirtymiin vaikuttavat talouden suhdanteiden lisäksi myös työvoimapoliittiset toimenpiteet ja aktivointipalveluihin osallistuminen.

Kuviossa esitetyt tilastot perustuvat Tilastokeskuksen kuukausittaisen työvoimatutkimuksen tietoihin, jota on päivitetty pitkittäisotoksella vuoden 2020 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen otoksista.

Kategoriat