Coronaepidemins effekter börjar synas i arbetskraftsövergångarna

De senaste uppgifterna om arbetsmarknadsstatus visar att dubbelt så många människor hamnat utanför arbetskraften i april–september 2020 jämfört med föregående kvartal än motsvarande period förra året. Bytena av arbetsplats har också saktat ner.

I september publicerade Statens revisionsverk en visualisering som beskriver sysselsattas och arbetslösas övergångar på arbetsmarknaden som en del av utredningen av sysselsättningsmetodernas effekter. Nu har de senaste uppgifterna från september 2019 till september 2020 uppdaterats i grafen. Man kan redan dra slutsatser av coronaepidemins effekter av dem.Statens revisionsverk har tagit fram en visualisering av arbetskraftsövergångarna, som du kan se här.

I juli–september i år var 88 000 personer fortsatt arbetslösa, 75 000 övergick i sysselsättning och 82 000 hamnade utanför arbetskraften. Av de som var sysselsatta hamnade nästan dubbelt så många utanför arbetskraften mellan första och andra kvartalet 2020 jämfört med föregående kvartal än motsvarande period 2019.

Effekterna av Covid-19-epidemin syns också i det att man inte har bytt arbetsplats i samma takt i år som föregående år: under motsvarande period 2019 ökade antalet personer som bytt arbetsplats jämnt jämfört med föregående kvartal.

Uppgifterna visar att arbetslösa är en ständigt föränderlig grupp varifrån man övergår såväl i arbete som utanför arbetskraften och tillbaka. I en del fall pågår arbetslösheten i flera år, medan andra är arbetslösa endast i några veckor. Övergångarna påverkas av ekonomiska konjunkturer samt av arbetskraftspolitiska åtgärder och deltagande i aktiveringstjänster.

Statistiken i diagrammet baseras på uppgifter från Statistikcentralens månatliga arbetskraftsundersökning, som uppdaterats med ett longitudinellt urval från de tre första kvartalen 2020.

 

 

 

kategorier