Koulutuksella on merkittävä vaikutus talouskasvuun: Suomi tarvitsee työvoimaa, joka ymmärtää uutta teknologiaa

Tarkastusviraston vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen kirjoittaa Chydenius-lehdessä inhimillisen osaamisen tärkeydestä yritysten tutkimus- ja tuotekehityksessä.

Arto Kokkisen mukaan inhimillinen osaaminen yritysten tutkimus- ja tuotekehityksessä tuottaa koko maailman mitassa kiinteisiin tuotantovälineisiin uusia, aiempaa tuottavampia ominaisuuksia. Tuotantoteknologian kehitys tapahtuu siten inhimillisen pääoman avulla ja kiihdyttää talouskasvua. Uuden teknologian käyttöönotto lisää puolestaan inhimillisen pääoman kysyntää.

”Uuden sukupolven talouskasvun analyysi ja sitä tukevat tutkimustulokseni kehottavat Suomea investoimaan uutta teknologiaa sisältäviin tuotantovälineisiin ja hankkimaan investointeja (sekä ideoita) kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. Samalla Suomen on panostettava uuden teknologian ymmärtämistä ja keksimistä edesauttavaan työvoiman tietojen ja taitojen kehitykseen”, Kokkinen kirjoittaa.

Arto Kokkisen kirjoitus perustuu tutkimukseen On Finland’s Economic Growth and Convergence with Sweden and the EU15 in the 20th Century.

Lue Vieraskynä-kirjoitus Chydenius-lehdestä

Kategoriat