Utbildning har stor betydelse för vår ekonomiska tillväxt: Finland behöver arbetskraft som förstår den nya tekniken

Revisionsverkets seniorekonom Arto Kokkinen skriver i tidningen Chydenius om vikten av mänsklig kompetens i företagens forskning och produktutveckling.

Enligt Arto Kokkinen leder mänsklig kompetens i företagens forskning och produktutveckling till nya, mer produktiva egenskaper hos fasta produktionsmedel globalt sett. Produktionstekniken utvecklas således med hjälp av humankapital, vilket påskyndar den ekonomiska tillväxten. Införandet av ny teknik ökar å sin sida efterfrågan på humankapital.

“Analys av den nya generationens ekonomiska tillväxt och mina forskningsresultat, som stöder analysen, uppmanar Finland att investera i produktionsmedel som innehåller ny teknik och att ta fram investeringar (och idéer) via internationell interaktion. Samtidigt måste Finland satsa på de kunskaper och färdigheter hos arbetskraften som bidrar till förståelse och uppfinning av ny teknik”, skriver Kokkinen.

Arto Kokkinens debattinlägg bygger på studien On Finland’s Economic Growth and Convergence with Sweden and the EU15 in the 20th Century.

Debattinlägg i tidningen Chydenius (finska)

kategorier