Luotettavat tietolähteet ovat tärkeämpiä kuin koskaan

Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen kuuluvassa tapahtumassa tarkastus- ja tilastoviranomaiset keskustelivat yhteisistä keinoista, joilla varmistetaan, että julkistaloudesta kertovat tiedot ovat luotettavia.

Muuttuvassa maailmassa on yhä tärkeämpää säilyttää luottamus viranomaistietoon ja varmistaa, että julkistaloudesta kertovat tiedot ovat paikkansa pitäviä. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) ja Tilastokeskuksen 28.11. järjestämässä seminaarissa kansainväliset tarkastus- ja tilastoviranomaiset keskustelivat luotettavan tiedon merkityksestä julkistalouden ohjauksessa ja valvonnassa.

Kysyimme tauoilla julkistalouden ja tilastotiedon asiantuntijoilta, millaisia vaatimuksia tiedon laadulle on finanssipolitiikassa ja miten tarkastajat ja tilastotieteilijät voivat taata tiedon luotettavuutta. Katso lyhyet haastattelut alta.

Martti Hetemäki, Valtiosihteeri kansliapäällikkö, valtionvarainministeriö

”Tarvitaan pätevien tilastotieteilijöiden tuottamia vankkoja tilastoja sekä viranomaisia, jotka tarkistavat, että finanssipolitiikan sääntöjä noudatetaan ja toimeenpannaan sovitusti.”

Mariana Kotzeva, Eurostatin pääjohtaja

”Luotettavat tietolähteet ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Pyrimme koko ajan varmistamaan, että tiedot ovat vertailukelpoisia.”

Athanasios C. Thanopoulos, Kreikan tilastokeskuksen pääjohtaja

”Meidän tehtävämme tilastotieteilijöinä ja päätöksentekijöinä on yksinkertaistaa tietoa ja löytää parempia tapoja viestiä taustalla olevista asiakokonaisuuksista.”

Marjo Bruun, Tilastokeskuksen pääjohtaja

”On tärkeää, että taustatiedot ovat oikeita. Tilastoviranomaisen rooli on tuottaa luotettavaa tietoa niille, jotka tekevät finanssipolitiikkaa.”

Tytti Yli-Viikari, Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja

”Tarkastusviranomaisille on hyvin tärkeää, että tiedot, joita me ja tarkastuskohteemme käyttävät ovat korkealaatuisia.”

Matti Okko, Valtiontalouden tarkastusviraston johtaja

”On muistettava, että kaikki lähtee julkisen sektorin kirjanpitotiedoista. Ensiksi on siis varmistettava, että kirjanpitotiedot ovat luotettavia.”

 

Valtiontalouden tarkastusviraston ja Tilastokeskuksen Building Trust -seminaari Finlandiatalolla 28.11.2019 oli osa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmaa.

Tutustu tilaisuuden muihin materiaaleihin

Kategoriat