Tillförlitliga informationskällor är viktigare än någonsin

På ett seminarium i anslutning till Finlands EU-ordförandeskap diskuterade revisions- och statistikmyndigheter med vilka gemensamma metoder de kan säkerställa att informationen om de offentliga finanserna är tillförlitlig.

I en föränderlig värld är det allt viktigare att behålla förtroendet för myndighetsinformationen och säkerställa att informationen om de offentliga finanserna är riktig. På Statens revisionsverks och Statistikcentralens seminarium 28 november diskuterade internationella revisions- och statistikorgan vilken betydelse tillförlitlig information har för styrningen och tillsynen av de offentliga finanserna.

Under pauserna frågade vi experter inom offentlig ekonomi och statistik vilka krav på informationens kvalitet det ställs inom finanspolitiken och på vilket sätt revisorer och statistikvetare kan säkerställa att informationen är tillförlitlig. Klicka nedan för att se de korta intervjuerna.

Martti Hetemäki, statssekreterare, kanslichef, Finansministeriet

”Det behövs dels robust statistik som sammanställs av kunniga statistiker, dels myndigheter som kontrollerar att reglerna för finanspolitiken iakttas och verkställs på överenskommet sätt.”

Mariana Kotzeva, generaldirektör, Eurostat

”Tillförlitliga informationskällor är viktigare än någonsin. Vi arbetar oavbrutet för att säkerställa att alla data är jämförbara.”

Athanasios C. Thanopoulos, generaldirektör, Greklands statistikbyrå Elstat

”Vår uppgift som statistiker och beslutsfattare är att förenkla informationen och hitta bättre metoder för att redogöra för de underliggande faktorerna.”

Marjo Bruun, generaldirektör, Statistikcentralen

”Det är viktigt att bakgrundsdata är riktiga. Statistikmyndighetens roll är att ta fram tillförlitlig information som underlag för dem som fattar de finanspolitiska besluten.”

Tytti Yli-Viikari, generaldirektör, Statens revisionsverk

”För revisionsmyndigheterna är det väldigt viktigt att både vi och de organisationer som vi granskar arbetar med högkvalitativa data.”

Matti Okko, direktör, Statens revisionsverk

”Vi ska komma ihåg att allting bygger på den offentliga sektorns redovisningsinformation. Det gäller alltså att först säkerställa den informationens riktighet.”

 

Statens revisionsverks och Statistikcentralens seminarium Building Trust på Finlandiahuset 28 november 2019 ingick i programmet för Finlands EU-ordförandeskap.

Ta del av annat material från seminariet.

kategorier