Maailman tarkastusvirastot kokoontuvat arvioimaan ympäristöongelmien ratkaisuja

Valtiontalouden tarkastusvirasto johtaa parhaillaan tarkastusvirastojen globaalia ympäristötyöryhmää (INTOSAI WGEA). Työryhmä pyrkii lisäämään ympäristöpolitiikan vaikuttavuutta ja parantamaan julkisten varojen tehokkaampaa käyttöä. Suomi isännöi tammikuussa työryhmän maailmanlaajuisen yleiskokouksen, jonka pääteemana on kiertotalous.

Kiertotalouden ratkaisut ovat tärkeitä niin ympäristön kantokyvyn kuin hyvän valtiontalouden hoidon kannalta. Suomi on kansainvälisesti tunnettu korkeatasoisesta kiertotalousosaamisestaan, joka on vahvasti esillä tammikuussa järjestettävässä INTOSAI WGEA:n yleiskokouksessa.

Valtiontalouden tarkastusviraston isännöimän yleiskokouksen pääpuhujat tulevat keskeisistä kiertotalouden kehittäjätahoista: Sitrasta yliasiamies Jyrki Katainen, Ellen MacArthur Foundationista Jocelyn Blériot ja YK:n ympäristöohjelmasta Elisa Tonda.

Tilaisuudessa kuullaan käytännön esimerkkejä tarkastustyön vaikutuksista ympäristöpolitiikan kehittämiseen. Esimerkiksi Intian tarkastusvirasto on kiinnittänyt huomiota epävirallisten jätteiden kerääjien asemaan ja heidän keskeiseen rooliinsa jätehuollossa ja kiertotaloudessa.

Kokouksessa työstetään myös kansainväliseen ilmastorahoitukseen, muovijätteeseen ja kestävään liikenteeseen keskittyviä aiheita. Näistä teemoista vastaavat USA:n, Intian sekä Indonesian, Kiinan ja Thaimaan tarkastusvirastot.

Hallinnon siilot haittaavat ilmastopolitiikkaa

Suomi ja Kanada johtavat ympäristöryhmässä politiikkajohdonmukaisuuden arvioimista. Jos esimerkiksi ilmastopolitiikkaan liittyviä toimia käsitellään siiloissa eri hallinnonaloilla, vaarana on toimien ristiriitaisuus tai päällekkäisyys. Tästä yleisesti käytetty esimerkki on ristiriita fossiilisten polttoaineiden tukien ja ilmastotoimien välillä.

Kanadan ylin tarkastusviranomainen näkee YK:n kestävän kehityksen tavoitteet oivalliseksi lähtökohdaksi politiikkajohdonmukaisuuden tarkastamiseen. Suomen VTV pitää tärkeänä tuoda politiikkajohdonmukaisuuden lisäksi tarkastuksiin mukaan kestävän kehityksen ylisukupolvisuutta ja globaaleja vaikutuksia.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut, että politiikkajohdonmukaisuutta on mahdollista edistää ilmiöbudjetoinnin avulla. Monet yhteiskunnalliset haasteet – kuten ilmastonmuutos tai koronaviruspandemia – ovat niin monimutkaisia, että ne eivät ratkea yhden hallinnonalan voimin.

”Koronapandemian taloudellisia vaikutuksia elvyttävien rahoituspakettien kohdalla on tärkeää, että niissä otetaan riittävästi huomioon eri tavoitteiden johdonmukaisuus ja tuleviin riskeihin, kuten ilmastokriisiin, varautuminen”, painottaa VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari.

Parhaat opit yhteiseen käyttöön

Valtiontalouden tarkastusvirasto toimii parhaillaan tarkastusviranomaisten kansainvälisen järjestön INTOSAIn ympäristötyöryhmän WGEA:n puheenjohtajana. Työryhmässä on 78 maata ja se kehittää maailman tarkastusvirastoille menetelmiä sekä laatii tarkastusoppaita ja koulutuspaketteja. Työ antaa mahdollisuuden saada parhaat käytännöt ja opit Suomeen ja toisaalta jakaa Suomen osaamista muille maille.

”Jos työmme ansiosta maailman väestömäärältään suurimpien maiden tarkastusvirastot pystyvät parantamaan hallitustensa ympäristöpolitiikan tuloksellisuutta, se vaikuttaa välillisesti myös Suomeen. Ympäristöongelmat kun eivät kunnioita valtioiden rajoja”, sanoo työryhmän pääsihteeri Vivi Niemenmaa.

WGEA:n yleiskokous järjestetään 19.-21. tammikuuta. Kokouksen ensimmäinen päivä on avoinna kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: intosaiwgea@vtv.fi
Tapahtuman verkkosivusto: https://wgea.org/assembly-2021/

 

Kategoriat