Maailman ympäristötarkastajat kokoontuvat resilienssin äärelle

VTV johtaa parhaillaan tarkastusvirastojen globaalia ympäristötyöryhmää. Työryhmän yleiskokous järjestetään 4.–6. heinäkuuta ja se keskittyy ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Ympäristötarkastamiseen keskittyvä ylimpien tarkastusvirastojen työryhmä (INTOSAI WGEA) pyrkii lisäämään ympäristöpolitiikan vaikuttavuutta ja julkisten varojen tehokkaampaa käyttöä. Työryhmä täyttää tänä vuonna 30 vuotta, ja VTV toimii sen puheenjohtajana 2020–2025.

Resilienssi ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen kokouksen pääteemana

Yleiskokouksen pääteema on resilienssi ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Kansainvälisen Ilmastopaneelin (IPCC) määritelmän mukaan resilienssillä viitataan kykyyn ennakoida, sopeutua ja toipua ilmastonmuutoksen aiheuttamista haasteista oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti etenkin pieniin saarivaltioihin. Esimerkiksi hybridikokousta isännöivien Malediivien koko olemassaoloa uhkaa merenpinnan nousu.

INTOSAI WGEA:n 21. yleiskokouksessa pohditaan resilienssin merkitystä julkistalouteen sekä kansallisten ylimpien tarkastusvirastojen roolia ilmastonmuutoksen riskien ja siihen sopeutumiseen liittyvien politiikkatoimien tarkastajana. Tavoite on perehdyttää osallistujat uusimpaan tutkimustietoon, ajankohtaisimpiin politiikkatoimiin sekä niiden tarkastusmahdollisuuksiin. Kokouksessa käydään lisäksi läpi tarkastusvirastojen toteuttamia tarkastuksia ja jaetaan tietoa parhaista käytännöistä.

Huomio ympäristön ja julkisen talouden kytkökseen

Resilienssiin keskittyvän teemapäivän lisäksi kokouksessa hyväksytään INTOSAI WGEA:n 2020–2022 loppuraportit muovijätteestä, kansainvälisestä ilmastorahoituksesta, kestävästä liikenteestä sekä politiikkajohdonmukaisuudesta. Työn tulokset julkaistaan työryhmän verkkosivuilla wgea.org sekä INTOSAI WGEA:n sometileillä Twitterissä (@WGEASecre) ja LinkedInissä (INTOSAI WGEA).

Kokouksessa valmistellaan myös tulevaa työohjelmakautta ja linjataan tulevaa työtä ja pidemmän aikavälin strategiaa. Vuosien 2023–2025 yläteemoiksi VTV ehdottaa ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin kytköksiä sekä vihreän talouden työkaluja. Tavoitteena on korostaa ympäristön ja julkisen talouden kytköstä.

 

Kategoriat