Pohjoismaisessa ennakointityöpajassa tutustuttiin tarkastustyöhön tulevaisuusorientoituneesta näkökulmasta

Pohjoismainen työpaja raotti ennakoivaa näkökulmaa tarkastustyön suunnitteluun ja tarkastusviranomaisen työhön kansainvälisellä ja virastokohtaisella tasolla. Työpajojen tarkoituksena oli konkretisoida tulevaisuusorientoitunutta ajattelua sekä hahmottaa kehitysaskeleita.

VTV järjesti 30.–31.1.2019 pohjoismaisen ennakointityöpajan, jonne kutsuttiin aiheesta kiinnostuneita sisarvirastojen edustajia kuulemaan huippuasiantuntijoita. Pohjoismaisen työpajan lisäksi VTV järjesti lisäksi kotimaisen ennakointityöpajan, jossa pohjustettiin ja jatkojalostettiin päätapahtuman aiheita ja ajatuksia.

Työpajoja johtivat Turun yliopiston dosentti Matti Kamppinen ja Integral Foresight Finlandin JP Jakonen. Avainpuhujina pohjoismaisessa työpajassa olivat GAO:n Stephen Sanford, ETT:n Andreas Bolkart, University of Strathclydesta Alec Morton ja Aalto yliopiston Ahti Salo. Kotimaisessa työpajassa puhujina toimivat myös Jaana Venkula ja Gaia Consulting Oy:n Mari Hjelt.

Pohjoismaisen työpajan ideana oli paitsi jakaa ajatuksia ennakoinnin nykytilanteesta eri organisaatioissa, myös hahmotella yhdessä seuraavia toivottavia ja vaadittavia askeleita. Jaettua ymmärrystä ennakointityön tärkeydestä ja sen yhteydestä tarkastustyöhön lähestyttiin työpajoissa dialogin ja vuorovaikutuksen kautta. Kotimaisen työpajan tavoitteena oli jalostaa pohjoismaisessa työpajassa syntyneitä ajatuksia ja lisätä ennakoivan näkökulman lähestyttävyyttä tarkastustoiminnan näkökulmasta.

Osallistujien esittämien kommenttien perustella ennakointiaiheen tuntemus ja ennakoinnin hyödyntäminen sekä organisointi tarkastustyössä vaihtelevat hieman eri pohjoismaisissa tarkastusvirastoissa. Ennakointityöpajat muotoilivat myös pohjoismaista näkemystä ennakoinnin merkityksestä ja suunnista. Työpajat tarjosivat monipuolisesti ajatuksia tulevaisuusorientaation hyödyntämisestä tarkastustyössä, pohjaa aiheiden jatkojalostukselle sekä suuntalinjoja tulevaa yhteistyötä varten.

Kategoriat