Puolustusvoimien HX- ja Laivue 2020 -hankkeita on valmisteltu perusteellisesti

HX- ja Laivue 2020 -hankkeiden valmistelu on ollut perusteellista. Hankkeiden arvioitujen kokonaiskustannusten läpinäkyvyys voisi kuitenkin olla parempi.

Puolustusvoimien strategiset suorituskykyhankkeet ovat valtiontalouden kannalta merkittäviä. Vuoden 2017 puolustusselonteossa HX-hankinnan arvoksi oli arvioitu 7–10 miljardia euroa. Lokakuussa 2019 ennen tarkennetun tarjouspyynnön lähettämistä talouspoliittinen ministerivaliokunta täsmensi hankintabudjetiksi 10 miljardia euroa. Samalla vuotuisten käyttö- ja ylläpitokustannusten katoksi asetettiin 10 prosenttia
vuotuisista sotilaallisen maanpuolustuksen menoista.

HX-hankkeen valmistelun ja päätöksenteon kannalta haasteellista on se, että elinkaarikustannuksiin liittyvä tieto täsmentyy vasta lopullisissa tarjouksissa, ja tämän jälkeenkin tietoihin voi jäädä epävarmuutta. HX-hankinta on kustannuksiltaan merkittävä, joten se vaikuttaa myös finanssipolitiikan sääntöjen noudattamiseen. Kansantalouden tilinpitoon kytkeytyvien sääntöjen vuoksi hankinnan suurempi vaikutus näkyy kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun toimitukset alkavat.

Laivue 2020 -hankinnan elinkaaren aikaiset kokonaiskustannukset on puolestaan arvioitu yhteensä noin 3 miljardiksi euroksi. Hankkeen kokonaiskustannuksiin ei sisälly kaikkia erillisinä hankittuja osajärjestelmiä, mikä ei ole läpinäkyvä käytäntö.

Tarkastuksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi erityisesti hankkeiden pitkän aikavälin kustannusvaikutuksista ja riskeistä. Tarkastuskertomus on pääosin salassa pidettävä.

Lue laajempi teksti kertomuksen julkisista osista: Puolustusvoimien strategisten suorituskykyhankkeiden kustannukset ja rahoitus

Kategoriat